Website voor de Ommelse gemeenschap

A+ A A-

Nieuws

Blij(f) actief

Vrijwilligers van Dagbesteding “Blij(f) actief” bieden ouderen/senioren met/zonder indicatie in een sfeervol gemeenschapshuis “De Kluis” een ontmoetingsmogelijkheid buitenshuis. Alhoewel men kan rekenen op een mooi aantal trouwe bezoekers zijn nieuwe aanmeldingen ook van harte welkom.

Lees meer...

Dorpsondersteuners

Vanuit de dorpsraad kunnen we melden dat onze dorpsondersteuners, Hannie Maas en Lydian van Grotel vol enthousiasme zijn gestart. Zij zijn in dienst van Onis Welzijn. Na het verkennen van deze organisatie en de sociale kaart van Asten hebben onze dorpsondersteuners diverse vragen opgepakt die te maken hebben met zorg, ondersteuning en leefbaarheid. Na de zomervakantie zullen Hannie en Lydian meer vertellen over hun functie en bereikbaarheid middels een nieuwsbrief en zullen zij zich op diverse bijeenkomsten laten zien.

Status N279 / A67

Zoals we in onze vorige nieuwsbrief al hebben aangegeven kunt u veel up-to-date project-informatie vinden op de websites - www.smartwayz.nl - en - www.mirtA67.nl - We zijn betrokken bij de ontwikkelingen en houden u zoveel mogelijk op de hoogte.

Status N279

Het doel van de deelopgave N279 Veghel-Asten is het verbeteren van de doorstroming en het verhogen van de verkeersveiligheid. Dat vergroot de leefbaarheid. De provincie Noord-Brabant, de gemeenten Meierijstad, Helmond, Laarbeek, Gemert-Bakel, Asten en Deurne, Waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat werken samen om van de N279 een toekomstbestendige, innovatieve provinciale weg te maken. Regionale bestuurders van betrokken gemeenten, waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat hebben eind juni 2017 een advies aan de provincie gegeven voor de toekomstbestendige aanpak van de provinciale weg N279 tussen Veghel en Asten. Het Provinciaal Inpassingplan (PIP) met het uitgewerkte plan en de achterliggende onderzoeken en rapporten is eind oktober 2018 door Gedeputeerde Staten voorgelegd aan Provinciale Staten zodat zij er een definitief besluit over kunnen nemen. De realisatie van de nieuwe weg moet in 2020 starten.

Lees meer...

Voedselbankverzamelpunt Ommel

Voedselbankverzamelpunt in de kerk van Ommel

De stichting “Voedselbank Deurne-Asten-Someren” heeft het gehele jaar door een inzamelingspunt achterin de kerk van Ommel. (Onder de tafels in de gele bak.) Alle houdbare voedselproducten die u over heeft, zijn van harte welkom om de minderbedeelden - mensen die vaak leven in stille armoede - te ondersteunen met etenswaren. Naast Deurne is er in Asten ook een uitdeelpunt. Laten wij vooral in deze decembermaand ons solidair tonen met de ander die het vaak met minder moet doen dan wijzelf.

Meer artikelen...

  1. Kwiek-beweegroute

Nieuws uit Ommel