A+ A A-

In Ommel hebben we oog voor elkaar, zeker in deze ongewone tijden.

In dat kader hebben Dorpsraad Ommel en Dorpsondersteuner Lydian van Grotel het initiatief genomen dit te onderstrepen door een aantal Ommelnaren een bloemetje aan te bieden. Met dank aan Beblo arrangementen.