A+ A A-

Taken wijkagent

De wijkagent houdt zich onder meer bezig met de aanpak van criminaliteit (inbraken en diefstallen), jeugdproblematiek, handhaven van de openbare orde, toezicht op de verkeersveiligheid en surveillance in de wijk. De wijkagent onderhoudt daarnaast contact met de bewoners in de wijk, maar ook met de gemeente, sportverenigingen, woningbouwverenigingen, hulpverleningsinstanties, horeca, bedrijfsleven, jeugd- en jongerenwerkers, maatschappelijk werk, huurdersverenigingen, scholen en belangenverenigingen. Het belangrijkste gereedschap van de wijkagent is informatie. Informatie die ú kunt geven. U kunt ook met vragen over veiligheid in uw woonomgeving bij de wijkagent terecht. Maar ook uw eigen ideeën en initiatieven zijn zeer waardevol.

Samen verantwoordelijk

De wijkagent is natuurlijk niet in zijn eentje verantwoordelijk voor de veiligheid en leefbaarheid in de wijk. Dat bent u vooral zelf, als inwoner van uw wijk. Als een wijkagent veiligheidsproblemen signaleert, pakt hij ze aan. Maar hij vraagt daarbij wel de hulp van buurtbewoners, gemeente of andere partners. Zo werkt de wijkagent bij problemen (bv vandalisme, vernielingen, overlastmeldingen etc.) samen met de afdeling handhaving van de gemeente. De wijkagent is niet de enige agent in uw wijk; ook de collega's van het politieteam surveilleren en controleren in de wijk. Zij doen dit in nauw overleg met de wijkagent. Samen met de medewerkers van het politieteam, en met bijvoorbeeld de recherche, werkt de wijkagent aan de veiligheid en leefbaarheid in zijn wijk.

Waarom gebiedsgebonden politiezorg?

De politie wil weten wat er leeft en speelt in uw wijk. Daarom steken agenten dagelijks hun voelhorens uit. Zij zijn zichtbaar aanwezig, praten met mensen, controleren, bekeuren overtreders en houden nieuwe ontwikkelingen in de gaten. De wijkagent is de schakel tussen uw buurt of wijk en het politiekorps. Samen veiligheidsproblemen voorkomen en oplossen, daar gaat het om bij gebieds gebonden politiezorg. Zo kan de wijkagent de gemeente adviseren over de inrichting van woonwijken. Maar hij kan ook een extra snelheidscontrole houden op onveilige wegen of fietsers in het voetgangersgebied bekeuren.

Contact met de wijkagent

Signaleert u knelpunten op het gebied van veiligheid in uw buurt, dan kunt u de wijkagent bellen. Dat kan altijd via het algemene nummer 0900 - 8844. De telefoniste verbindt u door met de wijkagent, of zorgt ervoor dat er een terugbelverzoek wordt gemaakt. Op internet vindt u meer informatie over uw wijk en uw wijkagent.

Kijk op www.politie.nl

Ook ben ik, Appie van Schijndel, te vinden:
via eMail: albert.van.schijndel@politie.nl
op Twitter: @BrigadierASTEN3