A+ A A-

Wist u dat onze dorpsnaam Ommel is ontstaan uit de woorden "Omme Loo" wat "Rondom bos" betekent. Een oude nederzetting in een bosrijke omgeving die vanaf de 15de eeuw meer bekendheid kreeg door de vondst van een Mariabeeldje. Het beeldje en het katholieke dorp Ommel kennen inmiddels een rijke geschiedenis van meer dan 600 jaar.

Het ivoren beeldje van Maria heeft hierin steeds een prominente plaats gehad. Een Byzantijns beeldje dat volgens deskundigen uit de 10de tot 12de eeuw stamt, met een oorsprong die waarschijnlijk ligt in het oude Constantinopel, het huidige Istanboel. Mogelijk met de Kruisvaarders meegekomen naar onze streek. Het eerste onderkomen voor het beeldje in Ommel was een kapel welke al in 1444 werd ingezegend Vanaf die tijd komen vele pelgrims naar Ommel om te bidden bij Maria.

Een van die personen die veelvuldig naar Ommel kwam was Marike van de Ghoor. Volgens de legende was zij in de kapel geweest om te bidden waarna zij een stem hoorde, “Hier zult gij bouwen”. Na het overlijden van haar ouders liet zij samen met haar zus Jutken vlak bij de kapel een klooster bouwen.

Na de vrede van Münster in 1648 werd het in Brabant steeds moeilijker voor de katholieken om hun geloof te uiten. Het duurde echter tot 1732 alvorens de nonnen uit het klooster naar Limburg werden verdreven en de kapel in protestantse handen kwam.

In 1882 werd Ommel een zelfstandige parochie buitengebied. De oude kapel werd verbouwd en diende als basis voor de nieuwe parochiekerk. Ook werd een nieuwe basisschool gebouwd zodat alle kinderen in eigen dorp naar school konden. Het was een boerendorp met een klein centrum en een groot buitengebied, en telde ongeveer 435 inwoners wat tot de tweede wereldoorlog nauwelijks veranderde.

In 1939 kreeg Ommel een nieuw klooster in het dorp. Een klein klooster met een kleuterschool ernaast en een klein kapelletje. Dit kapelletje is nog te zien tegenover de huidige kerk aan de Marialaan.

De huidige kerk is een moderne kerk waarin het oude Mariabeeldje een prominente plek heeft.

De laatste oorlog heeft diepe sporen nagelaten in ons kleine dorp. In het centrum zijn 75% van alle huizen kapotgeschoten of in vlammen opgegaan. Vele soldaten sneuvelden, een Lancaster werd uit de lucht geschoten met zijn complete bemanning en een granaatinslag maakte een einde aan 10 levens uit 2 gezinnen.

Van deze laatste 2 gebeurtenissen zijn monumenten terug te vinden in het dorp.