A+ A A-

Natuurgebied De Berken

De Berken

Het Beekdal van de Astense Aa is op zijn mooist in Ommel.

Natuurgebied Astense Aa, in de volksmond genoemd De Berken, is de naam van een klein natuurreservaat nabij het gehucht de Berken waar de Astense Aa doorheen stroomt. Over een lengte van 2 km meandert de rivier door de Berken. Door de onregelmatige overstroming ontstaat een verruiging van de vegetatie. In het bos overheersen daardoor soorten als kleefkruid, grote brandnetel en fluitenkruid. Op mooie zomeravonden is het gebied aantrekkelijk door diverse soorten vleermuizen en een populatie glimwormen. Langs het riviertje staat een oorlogsmonument ter nagedachtenis aan de bemanning van een Lancaster die hier tijdens de oorlog werd neergeschoten. Het gebied is vrij toegankelijk op wegen en paden. Vanuit Ommel aan het einde van de Busserdijk start een route van 5 km.

Aa-dal

Aa-dal

De Astense Aa kronkelt hier door het Ommelse buitengebied. De afwisseling van weilanden, akkers en bosjes op de hoger gelegen zandgronden kenmerkt het landschap. Het gebied is uniek door haar oorspronkelijke beekligging en het menselijke ingrijpen door de decennia heen. Dit is nog steeds herkenbaar in het landschap. Bijzonder is ook de verbinding die het gebied vormt tussen waardevolle bosgebieden en graslanden in de omgeving.

Landgoed Kraneven

Landgoed Kraneven

Tekst Landgoed Kraneven.

Oostappensche Heide

Oostappensche Heide

Dit gebied bestaat voor een groot deel uit productiebossen, die in de 20-er jaren van de vorige eeuw zijn aangelegd. Bolle akkers omzomen het bosgebied. Reeën worden regelmatig gezien in dit gebied. De Oostappense bossen zijn zeer vogelrijk. De kuifmees, de boomkruiper, de zwarte mees en het goudhaantje zijn er veel geziene gasten en met een beetje geluk kun je de ransuil op zijn rustplaats aanschouwen. Verder bevinden er zich zandverstuivingen uit de oudheid, waar de 'Puddingberg' een prachtig voorbeeld van is.

Nationaal park De Groote Peel

De Groote Peel

Nationaal Park De Groote Peel ligt op de grens van Limburg en Noord-Brabant, in de driehoek Meijel – Asten – Nederweert. De Groote Peel is een van de weinig stukken die over zijn van het onafzienbare hoogveen dat ooit de grens tussen Brabant en Limburg vormde. Nu is het een natuurgebied van internationale klasse, vooral vermaard om zijn vogelrijkdom. Weids en waterrijk herinnert het landschap aan vroeger. Destijds was het een plek om te mijden, nu kun je er naar hartelust wandelen.

Strabrechtse Heide

Strabrechtse Heide

De Strabrechtse Heide is een uitgestrekt heidelandschap met prachtige vergezichten. Het gebied is circa 1500 ha groot en ligt in de gemeenten Heeze-Leende , Someren en Geldrop-Mierlo. Tijdens je bezoek kun je de schaapsherder met zijn kudde tegenkomen. De dynamiek van het terrein blijft verrassen. Er zijn prachtige vergezichten, zeker in combinatie met wolkenvelden en zonlicht.