Website voor de Ommelse gemeenschap

A+ A A-

Nieuws

Beste idee van Ommel onthuld

Op donderdag 30 juli hebben dorpsraad en agrariërs het ‘Beste idee van Ommel’ 2020 onthuld: een bloemenveld op het braakliggende terrein aan de Kranenvenweg. Dit idee is ingebracht door Rianne van Helmond namens de agrariërs van Ommel, die in het voorjaar het terrein reeds hebben bewerkt en ingezaaid. Ommel bedankt haar agrariërs voor deze kleurige geste en nodigt iedereen uit een kijkje te gaan nemen op de Kranenvenweg!

Het ‘Beste idee van Ommel’ is bedacht door de dorpsraad ter stimulering van activiteiten of projecten die het woon- en leefklimaat in het dorp optimaliseren. Dit initiatief heeft al geleid tot een trapveldje voor de jeugd, een Kwiek beweegroute, het opstarten van de restauratie van het Processiepark Mariaoord en de aanstaande aanleg van een Jeu de Boulesbaan.

Oog voor elkaar

In Ommel hebben we oog voor elkaar, zeker in deze ongewone tijden.

In dat kader hebben Dorpsraad Ommel en Dorpsondersteuner Lydian van Grotel het initiatief genomen dit te onderstrepen door een aantal Ommelnaren een bloemetje aan te bieden. Met dank aan Beblo arrangementen.

Herdenking 2020

Met de viering van 75 jaar vrijheid in Nederland hadden 4 en 5 mei een extra bijzondere lading gekregen. Het is daarom heel jammer dat dit bijzondere herdenkingsjaar wordt overschaduwd door het coronavirus.

Desondanks heeft de dorpsraad, in deze ongewone omstandigheden, onze oorlogsslachtoffers herdacht door op 4 mei bloemen te leggen bij de herdenkingsplekken.

Zo is ook in Ommel het leed van de oorlog op passende wijze herdacht.

Herdenking

Vanuit de dorpsondersteuner

Als dorpsondersteuner ben ik gewoon aan het werk; zij het op gepaste afstand. U kunt me dus gewoon bellen of mailen. Ook meld ik graag dat Onis een tijdelijke bellijn heeft:

- "Praatje met een Maatje" -

Krijgt u minder bezoek dan normaal? Is het wel erg stil in huis en heeft u behoefte aan een praatje? We hebben een telefoonlijn geopend voor sociaal contact van mens tot mens. U mag ons bellen om uw hart te luchten.

Telefoon: 0493 - 44 12 33

Dagelijks, ook in het weekend, van 10.00 tot 20.00 uur

En vindt u het fijn om regelmatig gebeld te worden?

Geef dit dan gerust aan. Dan zorgen wij daarvoor.

***

Ook biedt Onis bemiddeling tussen (hulp)vraag en (hulp)aanbod.

Lukt het niet om zelf boodschappen doen of medicijnen op te halen?

Kunt u uw hond onvoldoende uitlaten?

Of wilt u juist nu graag iemand helpen?

Wij brengen vraag en aanbod nu bij elkaar.

- Samen zoeken we een oplossing -

Telefoon: 0493 - 44 12 33

Maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur

Nieuws uit Ommel