Website voor de Ommelse gemeenschap

A+ A A-

Nieuws

Verkeersveiligheidsmiddag 25 mei 2019

Zaterdag 25 mei:

Verkeersveiligheidsmiddag, thema “Landbouwverkeer”.

Voor jong en oud, van 12.00 tot 16.00 uur op het Onze Lieve Vrouweplein in Ommel.

Nieuw beeldmerk en stichting voor processiepark

Twee belangrijke stappen voor de renovatieplannen van het Processiepark zijn gezet: er is in verband met de fondsenwerving nu een stichting opgericht MariaoordOmmel, Park van Vrede. En die zelfde naam maakt ook onderdeel uit van het nieuwe beeldmerk dat de initiatiefnemers besloten hebben voortaan te gebruiken.

Lees meer...

Processiepark Ommel

Wat gaat de tijd snel. Die tijd heeft ook voor de Projectgroep Herstel Processiepark niet stil gestaan. Er is het afgelopen jaar achter de schermen keihard gewerkt en veel belangrijk voorwerk verricht, al is dat voor de buitenwacht allemaal wat moeilijk in te schatten. In en rondom het park zien mensen nog niet veel gebeuren en dan komt natuurlijk de vraag opborrelen: gaat het nog door?

Lees meer...

Status N279 / A67

Zoals we in onze vorige nieuwsbrief al hebben aangegeven kunt u veel up-to-date project-informatie vinden op de websites - www.smartwayz.nl - en - www.mirtA67.nl - We zijn betrokken bij de ontwikkelingen en houden u zoveel mogelijk op de hoogte.

Status N279

Het doel van de deelopgave N279 Veghel-Asten is het verbeteren van de doorstroming en het verhogen van de verkeersveiligheid. Dat vergroot de leefbaarheid. De provincie Noord-Brabant, de gemeenten Meierijstad, Helmond, Laarbeek, Gemert-Bakel, Asten en Deurne, Waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat werken samen om van de N279 een toekomstbestendige, innovatieve provinciale weg te maken. Regionale bestuurders van betrokken gemeenten, waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat hebben eind juni 2017 een advies aan de provincie gegeven voor de toekomstbestendige aanpak van de provinciale weg N279 tussen Veghel en Asten. Het Provinciaal Inpassingplan (PIP) met het uitgewerkte plan en de achterliggende onderzoeken en rapporten is eind oktober 2018 door Gedeputeerde Staten voorgelegd aan Provinciale Staten zodat zij er een definitief besluit over kunnen nemen. De realisatie van de nieuwe weg moet in 2020 starten.

Lees meer...

Nieuws uit Ommel