A+ A A-

Als belangrijke stap binnen het groot burgerinitiatief Ommel 1000+ is er door dorpsraad, gemeente en stedenbouwkundig buro SRO een dorpsvisie opgesteld. Deze werd op dinsdag 9 maart door Arie Liebregts en Toon van den Heuvel gepresenteerd aan de gemeenteraad. De dorpsvisie is niet gegoten in beton, maar bevat samenhangende mogelijkheden voor grootschalige woningbouw, gepaard gaand met kwaliteit van wonen. De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met deze dorpsvisie, waarmee kan worden gestart met verdere uitwerking, maar natuurlijk niet voordat onze inwoners zijn geinformeerd.

In het rechterkader vindt u een link naar de presentatie van de dorpsvisie.