A+ A A-

 

Wilt u in een gemoedelijk en gastvriendelijk dorp als Ommel wonen? Bekijk dan wat de mogelijkheden zijn. Onder dit menu-item vindt u meer informatie over te koop of te huur staande huizen evenals informatie over eventuele bouwmogelijkheden in Ommel.

Met betrekking tot de bouwmogelijkheden is er een werkgroep is opgericht die zich sterk maakt voor het bouwen van woningen in Ommel. De werkgroep “Bouwen in Ommel” wil enerzijds de behoefte aan woningen in Ommel in beeld brengen voor zowel de korte als voor de langere termijn en anderzijds de vraag bundelen en trachten middels concrete bouwplannen deze te realiseren. In elk geval wil zij sturen en stuwen om de locaties waar mogelijk gebouwd kan worden in beeld te brengen en waar nodig acties ondernemen om hiervoor de benodigde procedures te doorlopen.

Ook worden door de werkgroep de mogelijkheden bekeken voor het bouwen van vraaggestuurde woningbouwprojecten zoals een CPO-project; woningbouwprojecten waarbij de toekomstige bewoners aan het roer staan om gezamenlijk en naar eigen wens hun woningen te ontwikkelen en (laten) bouwen. Dit kan dus zijn met starters op de woningmarkt, senioren maar natuurlijk ook met alle andere geïnteresseerden.

De mensen in deze werkgroep zijn:
Dennis van Wegberg
Emmy Cadée
Toon v.d. Hoogenhoff
Niels van Bree
Bertus Berkers (voorzitter) tel. 06 5107 2557

Als u meer informatie wilt over bouwen in Ommel kunt u met één van hen contact opnemen of een e-mail sturen naar: 

bouweninommel@ommel-info.nl