A+ A A-

Nieuws

Middag van bemoediging

Middag van bemoediging in Ommel dit jaar digitaal.

Reeds 33 jaar is er in de bedevaartkerk van Onze Lieve Vrouw van Ommel op de tweede dinsdag in oktober een speciale viering voor allen die op zoek zijn naar bemoediging in hun leven: de “Middag van bemoediging” (voorheen Regionale Ziekenmiddag in september).

Echter, dit jaar zal in verband met het coronavirus de 34e viering op dinsdag 13 oktober anders dan anders zijn, namelijk alleen digitaal.

Deze digitale viering, met als thema “Maria, help ons om te gaan met beperkingen”, wordt uitgezonden op TV-Siris en www.siris.nl op dinsdag 13 oktober 2020 om 14.00 uur. Ook daarna is deze viering nog te bekijken via dit webadres.

Het speciale Mariaprentje wordt ook dit jaar weer samengesteld. Dit prentje ligt vanaf 13 oktober achter in de kerk in Ommel en voor belangstellenden wordt het toegestuurd na aanvraag bij p.vanhorssen@outlook.nl

Als werkgroep denken wij u op deze manier een goed alternatief te bieden voor deze steeds zeer goed bezochte jaarlijkse viering. Tevens hopen we van ganser harte dat we op dinsdag 12 oktober 2021 weer een 35e “Middag van bemoediging” voor u allen mogen organiseren op de “gewone” manier!

Beste idee van Ommel onthuld

Op donderdag 30 juli hebben dorpsraad en agrariërs het ‘Beste idee van Ommel’ 2020 onthuld: een bloemenveld op het braakliggende terrein aan de Kranenvenweg. Dit idee is ingebracht door Rianne van Helmond namens de agrariërs van Ommel, die in het voorjaar het terrein reeds hebben bewerkt en ingezaaid. Ommel bedankt haar agrariërs voor deze kleurige geste en nodigt iedereen uit een kijkje te gaan nemen op de Kranenvenweg!

Het ‘Beste idee van Ommel’ is bedacht door de dorpsraad ter stimulering van activiteiten of projecten die het woon- en leefklimaat in het dorp optimaliseren. Dit initiatief heeft al geleid tot een trapveldje voor de jeugd, een Kwiek beweegroute, het opstarten van de restauratie van het Processiepark Mariaoord en de aanstaande aanleg van een Jeu de Boulesbaan.

Oog voor elkaar

In Ommel hebben we oog voor elkaar, zeker in deze ongewone tijden.

In dat kader hebben Dorpsraad Ommel en Dorpsondersteuner Lydian van Grotel het initiatief genomen dit te onderstrepen door een aantal Ommelnaren een bloemetje aan te bieden. Met dank aan Beblo arrangementen.

Herdenking 2020

Met de viering van 75 jaar vrijheid in Nederland hadden 4 en 5 mei een extra bijzondere lading gekregen. Het is daarom heel jammer dat dit bijzondere herdenkingsjaar wordt overschaduwd door het coronavirus.

Desondanks heeft de dorpsraad, in deze ongewone omstandigheden, onze oorlogsslachtoffers herdacht door op 4 mei bloemen te leggen bij de herdenkingsplekken.

Zo is ook in Ommel het leed van de oorlog op passende wijze herdacht.

Herdenking