A+ A A-

Op donderdag 30 juli hebben dorpsraad en agrariërs het ‘Beste idee van Ommel’ 2020 onthuld: een bloemenveld op het braakliggende terrein aan de Kranenvenweg. Dit idee is ingebracht door Rianne van Helmond namens de agrariërs van Ommel, die in het voorjaar het terrein reeds hebben bewerkt en ingezaaid. Ommel bedankt haar agrariërs voor deze kleurige geste en nodigt iedereen uit een kijkje te gaan nemen op de Kranenvenweg!

Het ‘Beste idee van Ommel’ is bedacht door de dorpsraad ter stimulering van activiteiten of projecten die het woon- en leefklimaat in het dorp optimaliseren. Dit initiatief heeft al geleid tot een trapveldje voor de jeugd, een Kwiek beweegroute, het opstarten van de restauratie van het Processiepark Mariaoord en de aanstaande aanleg van een Jeu de Boulesbaan.