Website voor de Ommelse gemeenschap

A+ A A-

Ommel krijgt café weer terug...

Het heeft gelukkig niet lang geduurd, maar er is weer bedrijvigheid in het café van Ommel. Er wordt momenteel hard gewerkt om het café weer in ere te herstellen. De buitengevel heeft al een behoorlijke gedaanteverwisseling ondergaan. Muren en kozijnen worden geschilderd, en in het café wordt ook alles opgefrist en gereed gemaakt.

Met de kermis willen ze zeker weer in bedrijf zijn, geven de nieuwe uitbaters aan.

Vanuit Ommel wensen wij hun veel succes met het opstarten van het café. 

Kennedymars 2018 door Ommel

Kennedy-mars in Ommel zaterdag 7 juli 2018

Dit jaar komt de Kennedymars door Ommel.
De doorkomst is daar vanaf 20.00 uur tot …..
Onder het motto van “NOG NOOIT IN OMMEL GEWEEST………. KOM NOU 11
worden de lopers bij gemeenschapshuis de Kluis muzikaal ontvangen door muziek van blaaskapel d’Ommelaers en ondersteunt worden door de Carolientjes.
Tevens zal een een groot gezellig terras ingericht worden voor het publiek zodat ook zij kunnen genieten van de doortocht van de Kennedymars in Ommel.
Aanvang; vanaf 19.30 uur.
 
 

Whatsapp buurtpreventie van start

WhatsApp buurtpreventie heeft als doel de aandacht te vestigen op het voorkomen van woninginbraken en criminaliteit in de woonwijk. 'Gelegenheid maakt de dief’, dus criminaliteit ontstaat op het moment dat een gemotiveerde dader, een potentieel doelwit en de afwezigheid van bewaking samenkomen. Onder bewaking valt het surveilleren door agenten, aanwezigheid van camera’s en sociale controle. Naast de interventies van de overheid, gemeentes of steden kan je meer controle en beveiliging in een buurt creëren door meer focus te leggen op burgertoezicht. Ommel heeft maar liefst 5 Whatsapp buurtpreventie groepen opgestart zodat iedere inwoner kan deelnemen.

Wil je meedoen, lees eerst de spelregels en meld je aan op de: Buurtpreventie informatie pagina.

Op termijn naar 4 onderwijslocaties Asten

Op termijn naar vier onderwijslocaties voor kern Asten en behoud scholen Ommel en Heusden
 
De gemeente Asten heeft in overleg met de schoolbesturen Prodas en PlatOO  een nieuw Strategisch Huisvestingsplan opgesteld voor het primair onderwijs. Doel: Optimale huisvesting, spreiding van primair onderwijs in de kern Asten en keuze voor ouders.
Constatering: te veel schoollocaties nu en ook in de toekomst in verhouding tot het aantal kinderen. Lokalen staan leeg en diverse  scholen zijn verouderd en vragen onderhoud. 
Asten is hierin niet uniek, dit zien we op veel plaatsen in Nederland. 
 
Na grondig onderzoek bleek dat in Asten de behoefte is aan vier onderwijslocaties met moderne schoolvoorzieningen. Op deze locaties is een nieuw schoolgebouw nodig mét kinderopvang en buitenschoolse opvang. Basisschool Het Talent voldoet al aan deze behoefte.
 
Door terug te gaan naar vier locaties, blijft er keuze, is er een goede spreiding en kansen voor toekomstbestendig onderwijs in de  kern Asten. Drie scholen vallen onder het bestuur van Stichting Prodas en één school onder het bestuur van PlatOO. Heusden en Ommel blijven hun onderwijsvoorziening behouden. 
 
Het plan voeren we uit over vijf jaar. Eerst bouwen we nieuwe scholen bij het Varendonck en in de wijk Loverbosch. Daarna volgt renovatie van Voordeldonk. Gebruik van noodbouwvoorzieningen is niet de bedoeling. Wel bestaat de kans dat kinderen tijdelijk in een ander schoolgebouw les krijgen. Een planning volgt nog. 
 
Procedure:
- Plannen gaan voor goedkeuring naar de gemeenteraad, doel: afhandeling voor 30 januari 2018.
- Binnenkort informatiebijeenkomsten voor ouders  
- Schoolbesturen gaan in gesprek met teams en Medezeggenschapsraden over welk onderwijsconcept op welke locatie.   
 
https://www.asten.nl/nieuws/nieuwsbericht/archief/2017/10/artikel/op-termijn-naar-vier-onderwijslocaties-voor-kern-asten-en-behoud-scholen-ommel-en-heusden-811.html

Nieuws uit Ommel