A+ A A-

Nieuw beeldmerk en stichting voor processiepark

Twee belangrijke stappen voor de renovatieplannen van het Processiepark zijn gezet: er is in verband met de fondsenwerving nu een stichting opgericht MariaoordOmmel, Park van Vrede. En die zelfde naam maakt ook onderdeel uit van het nieuwe beeldmerk dat de initiatiefnemers besloten hebben voortaan te gebruiken.

Lees meer...

Processiepark Ommel

Wat gaat de tijd snel. Die tijd heeft ook voor de Projectgroep Herstel Processiepark niet stil gestaan. Er is het afgelopen jaar achter de schermen keihard gewerkt en veel belangrijk voorwerk verricht, al is dat voor de buitenwacht allemaal wat moeilijk in te schatten. In en rondom het park zien mensen nog niet veel gebeuren en dan komt natuurlijk de vraag opborrelen: gaat het nog door?

Lees meer...

Beste idee van Ommel

Het beste idee van dit jaar werd ingezonden door Jos van Dommelen. Zijn idee was het realiseren van een “Jeu de Boules baan” op het veldje naast de Kluis. Wij zijn reeds met de gemeente in overleg over de mogelijkheden hiertoe. Natuurlijk zijn wij altijd weer op zoek naar nieuwe ideeën. Heeft u nog een idee voor Ommel schroom niet het aan ons door te geven en u hoort tijdens de jaarvergadering welk idee als beste is beoordeeld.

Activiteiten Vereniging Ommel

Hierbij weer wat nieuws vanuit de AVO. Noteer alvast de volgende data in uw agenda voor 2019 (info over de activiteiten volgt t.z.t.):

21 april Paasbrunch voor iedereen

28 september Burendag

1 december Sinterklaasviering

Daarnaast zijn wij op zoek naar jongeren tussen de 12 en 17 jaar die mee willen denken voor een toffe activiteit voor jullie doelgroep (zowel voor jongens als meisjes). Meld je dus aan als je het leuk vindt om hierin mee te denken en dit op te gaan zetten. Ideeën voor activiteiten zijn natuurlijk altijd welkom en kunnen door iedereen ingediend worden. Voor vragen, opmerkingen of ideeën kunt u zich wenden tot één van de bestuursleden of mailen naar Lian vd Boomen, secretaris AVO, AVOmmel@hotmail.com. Hier kunt u ook terecht als u in onze mailing lijst opgenomen wil worden. U wordt dan digitaal op de hoogte gehouden van onze activiteiten. Daarnaast vindt u ons op Facebook. Like en volg onze pagina!