A+ A A-

Wat gaat de tijd snel. Die tijd heeft ook voor de Projectgroep Herstel Processiepark niet stil gestaan. Er is het afgelopen jaar achter de schermen keihard gewerkt en veel belangrijk voorwerk verricht, al is dat voor de buitenwacht allemaal wat moeilijk in te schatten. In en rondom het park zien mensen nog niet veel gebeuren en dan komt natuurlijk de vraag opborrelen: gaat het nog door?

Nou, zeker wel als het aan de Projectgroep ligt en aan de andere vrijwilligers die hun diensten hebben aangeboden. Het is ook wel zo fair te stellen dat de Projectgroep zich een beetje verkeken heeft op de complexiteit van de herstelplannen en de vele afzonderlijke zaken waarmee rekening gehouden moet worden (denk aan regels en voorschriften, voorwaarden voor subsidiëring, inroepen specifieke expertise, overleg met allerlei betrokkenen, etc.) Maar het gaat vooruit en er worden vorderingen gemaakt, die we hier kort nader toelichten.
Maar eerst nog even terug naar mei van dit jaar. Toen werd er een maandlang in en rond de kerk volop aandacht gevraagd voor het Herstelproject. Voor en na diensten draaide permanent een videofilm over het Processiepark Ommel – gemaakt door Paul Stapel samen met de projectgroep – en werden pelgrims gevraagd hun naam en adresgegevens achter te laten, zodat we een club van sympathisanten kunnen opbouwen. Ruim 300 mensen deden dat en een prettige bijkomstigheid was dat bedevaartgangers maar liefst €3.504,05 in enveloppen achterlieten in de kerk, bedoeld om aan het herstel te besteden. Een bijeenkomst in de Kluis waar Frans Martens en Ad Verhoeven belangstellenden meer achtergronden over het park en de plannen gaven, viel ook in goede aarde.
Daarna keerden de Projectgroep leden weer terug naar de vergadertafel. In vele en intensieve contacten is met erfgoedadviseur Korneel Aschman een masterplan voor het herstel van het Processiepark en de omgeving van de kerk opgesteld.
Het masterplan dient dus als uitgangspunt. Wat staat er allemaal in? Een zeer gedetailleerd inrichtingsplan met padenstructuren, verbindingen tussen de parkdelen, wijze van toegang maar ook gebruikte materialen en wijzen van aanpak, etc. Er staan beknopte beschrijvingen in van de historie, gebruik, flora en fauna, de ontwikkeling van het kerkplein, de actuele situatie, loop der paden, positie beelden, hagen, een uitgebreidere fotoserie van plekken in het park en een analyse van de knelpunten en conclusies over het Processiepark, kerkplein, historische waarde, kerkelijk en recreatief gebruik en de ecologische waarde. De toekomstvisie en kostenramingen maken het compleet.

Het masterplan is reeds met de opdrachtgever, het Kerkbestuur Asten-Someren besproken en ook zij zijn enthousiast over de plannen. Nu gaan we met het masterplan en overige documenten richting belangrijke ‘beslissers’ zoals gemeente, provincie, Rijksmonumenten én richting subsidieverstrekkers. Ook vormt dit het vertrekpunt voor de verschillende werkgroepen die inmiddels in het leven geroepen zijn om de details per onderdeel - van processiepark tot buitenkerk, van het kerkplein met entree tot het nieuwe vredespark – uit te gaan werken, onder supervisie van de projectgroep. Dat werk is nu onderweg. Het streven is om in februari/maart zo ver te zijn dat we daadwerkelijk “de boer op kunnen” met onze plannen en fondsen gaan werven. In het voorjaar staat ook een presentatie gepland van het masterplan en de vervolgacties voor alle belangstellenden in en buiten Ommel.

Het Masterplan dat er nu ligt, mag er zijn. Er zit veel ambitie in; het wordt een hele uitdaging om die waar te maken, maar de Projectgroep denkt dat dat moet lukken met de niet aflatende steun van de mensen van Ommel.