Website voor de Ommelse gemeenschap

A+ A A-

WhatsApp buurtpreventie heeft als doel de aandacht te vestigen op het voorkomen van woninginbraken en criminaliteit in de woonwijk. 'Gelegenheid maakt de dief’, dus criminaliteit ontstaat op het moment dat een gemotiveerde dader, een potentieel doelwit en de afwezigheid van bewaking samenkomen. Onder bewaking valt het surveilleren door agenten, aanwezigheid van camera’s en sociale controle. Naast de interventies van de overheid, gemeentes of steden kan je meer controle en beveiliging in een buurt creëren door meer focus te leggen op burgertoezicht. Ommel heeft maar liefst 5 Whatsapp buurtpreventie groepen opgestart zodat iedere inwoner kan deelnemen.

Wil je meedoen, lees eerst de spelregels en meld je aan op de: Buurtpreventie informatie pagina.

Nieuws uit Ommel