A+ A A-

Ommel plus 1000 inwoners

Tijdens de jaarvergadering afgelopen maart hebben we uitgebreid stil gestaan bij de stand van zaken. Nog even de hoofdlijnen. 2018 hebben we benut om binnen de gemeente Asten alle neuzen in de juiste richting te krijgen. Dat is gelukt. Ook zijn we tijdens dat traject in contact gekomen met CRA Vastgoed Eindhoven. Gemeente Asten, CRA Vastgoed en een werkgroep van Dorpsraad Ommel zijn nu gezamenlijk bezig met het vervolgtraject.

Belangrijke “hindernis” die genomen moet worden is het Provinciehuis in Den Bosch. Door de Provinciale Staten verkiezingen in maart en de daaropvolgende coalitiebesprekingen loopt dit vervolgtraject trager dan we zouden willen. In 2018 hadden we met de gemeenteraadsverkiezingen in eerste instantie hetzelf- de probleem bij de gemeente Asten. Maar nadat het nieuwe college van B&W geinstalleerd was, liepen de besprekingen daar ineens heel soepel. Wij vertrouwen er op dat eenzelfde scenario in het Provinciehuis kan plaats vinden in de komende periode. Projectontwikkeling - en zeker van deze omvang - kent een lang tijdpad. Daar zijn we ons van bewust. Maar door de juiste stappen te zetten in de goede volgorde denken we het beoogde eindresultaat te kunnen bereiken: een verdubbeling van het aantal inwoners en daarmee veel betere kansen om de leefbaarheid van Ommel te waarborgen.