A+ A A-

Plannen MariaoordOmmel, Park van Vrede in cruciale fase

Na een grondige voorbereiding beginnen de plannen voor Mariaoord, Park van Vrede niet alleen steeds vastere vormen aan te nemen, de verwezenlijking ervan komt nu ook in een cruciale fase. Die van de fondsenwerving. Dat gebeurt met de inzet van veel enthousiaste vrijwilligers, met een tot in detail uitgewerkt masterplan en degelijke financiële onderbouwing, met een zogehet–en bidbook waarin potentiële partners en subsidieverstrekkers in één oogopslag zien wat onze bedoeling is, met een uitgebreid comité van aanbeveling waarin sympathisanten van naam en faam zitten én met talrijke presentaties, of het nu het nieuwe informatiebord aan de kerk betreft of informatiesessies in De Kluis en het gemeentehuis.

In het gemeentehuis bracht op 25 juni jongstleden een delegatie onder leiding van Ad Verhoeven verslag uit aan de Astense gemeenteraad met een beknopte maar volledige powerpoint waarin we onze plannen toelichtten. We willen als groot Burgerinitiatief geaccepteerd worden om MariaoordOmmel, Park van Vrede prominent op de Toekomstagenda 2030 van de gemeente te krijgen. De stichting en projectgroep achter de plannen rekenen aldus op de steun van de gemeente, zonder welke ons initiatief moeilijk te realiseren zal zijn.

Maar de echte grote geldschieters zullen we elders moeten vinden. Ook die stappen worden nu gezet en we gaan, zoals in de aanhef al opgesomd, niet met lege handen op pad. Want al lijkt het allemaal papier, op dat papier met vernieuwd logo is inmiddels vrij nauwgezet uitgewerkt en uitgerekend hoe we het gehele park weer kunnen laten stralen en toekomstbestendig zijn. Het ziet er veelbelovend uit.

Nog kort even wat we allemaal van plan zijn:

  • een grondige opknapbeurt van het kerkplein, met nieuwe bestrating en de entree naar de kerk wordt onder handen genomen, er komt een luifel boven de entree en het houten kruis keert terug aan de voorgevel.
  • het Processiepark wordt al het groen opgefrist, de entree opener, met zicht op de fraaie Calvarie- berg die net als de grot en de monumentale staatsies gerenoveerd wordt. Daar kan straks over mooie halfverharde paden gewandeld worden richting de vredestuin die in het midden tussen Processiepark en kerk komt. Daar is ook een bijzondere plek bedacht voor het oorlogsmonument dat herinnert aan de tragische dood van veel leden van de Ommelse families Klaus en Michiels in de Tweede Wereldoorlog.
  • dit deel van het park wordt ook een nieuw vredespaviljoen gebouwd voor lezingen en samenkomsten en ontvangsten van grotere groepen
  • op het terrein waar de buitendiensten plaatsvinden is in de toekomst ook een gedeelte waar een podium komt voor activiteiten, uitvoeringen en voorstellingen die aansluiten bij de vredesgedachte van het park

Zoals wellicht bekend is er inmiddels een stichting in het leven geroepen om het hele project tot een goed einde te brengen. Daarnaast blijft de projectgroep van het eerste uur, die ook weer onderverdeeld is in diverse werkgroepen, volop in de weer. De resultaten van al dat werk zijn misschien (nog) niet te zien, maar dat zal op termijn wel het geval zijn. Af en toe zijn er ook wel zichtbare resultaten zoals de jongste inzamelingsactie tijdens de meimaand. Die blijkt toch weer goed te zijn voor dik 3500 euro, geld dat we dus zelf kunnen inbrengen in het geheel.

Wie een gift wil bijdragen, kan die overmaken naar het speciale rekeningnummer voor dit doel: IBAN NL79 RABO 0318 0143 94 tav Stichting Mariaoord, Park van Vrede.