Let op! Deze site gebruikt cookies.

Indien u niet uw browser instellingen aanpast, stemt u toe.

Ik stem toe

Ommel is te klein voor de toekomst

Als Ommel blijft zoals het is met af en toe wat kleinschalige woningbouw- heeft het uitsluitend een toekomst als "slaapdorp". Voorzieningen kunnen niet in stand worden gehouden als we op de huidige weg doorgaan.

Waarom is Ommel te klein?

Die vraag mag gesteld worden, want pakweg 40, 50 jaar geleden lukte het met een iets kleiner inwonersaantal wel om de leefbaarheid goed in stand te houden.  Maar feit is, dat we nu in een totaal andere wereld leven dan destijds. Er was een veel grotere saamhorigheid. Voor nagenoeg alles was toen bij de meeste inwoners de eerste insteek: eerst kijken wat Ommel te bieden heeft. Maar onder andere gezinspatronen zijn compleet veranderd in de afgelopen decennia en er zijn andere, en veel meer mogelijkheden van vrijetijdbesteding gekomen. De individualisering van de maatschappij werkt ook door in een kleine kern als Ommel, ondanks een nog altijd hoge participatiegraad. Bij onveranderd beleid krijgen verenigingen het steeds moeilijker om te blijven bestaan en komen vitale onderdelen als het gemeenschapshuis en de school onder grote druk. Maar ook een dorpscafé (weliswaar commercieel uitgebaat) is een belangrijk onderdeel in de leefbaarheid van Ommel. Wij hebben geen waarde oordeel over het feit of het vroeger beter of slechter was voor de leefbaarheid. De huidige tijd is een gegeven en daar kun je wel of niet iets mee doen.

Groeiambitie

Het gaat ons niet om een absoluut getal, maar om een richting die voortvarend moet worden aangepakt. Grofweg denken wij dat Ommel moet verdubbelen naar circa 2000 inwoners om een leefbaar dorp te blijven en geen "slaapplaats".

Nieuwkomers nodig

Om de beoogde groei te verwezenlijken, kan er niet enkel gebouwd worden voor de eigen bevolking, zoals nu kleinschalig gebeurt, maar moet er ingezet worden op veel nieuwkomers. Nieuwkomers zijn goed voor een dorp. In Ommel zien we al jaren dat nieuwkomers een welkome bijdrage leveren aan de leefbaarheid, via bestuursfuncties of op andere manieren. Een combinatie van autochtone Ommelnaren en nieuwkomers levert een goede mix.

Waar moeten die nieuwkomers vandaan komen?

Deze regio is zich onder aanvoering van "Brainport Eindhoven" in snel tempo aan het ontwikkelen tot een tweede "Randstad". Dat is zich pakweg 20 jaar geleden gaan ontwikkelen als een langzaam draaiend vliegwiel. Het kenmerk van een vliegwiel is, dat het na een langzame start steeds sneller gaat draaien. In die fase zitten we nu, waardoor de druk op woningbouw in de regio Eindhoven de komende decennia steeds groter wordt. De eerste ring van dorpen rondom Eindhoven raakt al vol (Nuenen, Waalre, Son, Geldrop, Veldhoven). Nu is de tweede ring, waartoe Asten behoort, aan zet.

Marketing

Een verdubbeling van het aantal inwoners komt niet zomaar aanwaaien. Een goed marketingplan is een randvoorwaarde als volgende stap als er voldoende draagvlak is verkregen voor het plan. Het imago van Ommel als prettig dorp moet goed zijn en worden benut. Een voordeel is, dat de kernwaarden van de gemeente Asten in totaliteit goed zijn. Daar kan Ommel ook van profiteren in het marketingplan voor de forse groei. Marketing zal ook de kansen die "Brainport" biedt moeten ondersteunen. Voor woningzoekenden in het kader van "Brainport" moet duidelijk zijn dat Ommel aantrekkelijk is als onderdeel van "Groot Eindhoven".

Tenslotte

In een tijd van grote maatschappelijke veranderingen geldt voor Ommel meer dan ooit: stilstand is achteruitgang. Wij beogen een kentering in gang te zetten. Niet als een langzaam op gang komend vliegwiel, ook niet als de vluchtigheid van een Noorkoreaanse raket, maar doorpakken naar een blijvend levendig dorp anno 2030.

Werkgroep Toekomstvisie Asten2030 - Ommel + 1000 inwoners

  • Bertus Berkers
  • Jan Aarts
  • Toon van den Heuvel
  • Arie Liebregts