Website voor de Ommelse gemeenschap

A+ A A-

Wat is WhatsApp buurtpreventie en wat kan het voor mij betekenen?

WhatsApp buurtpreventie heeft als doel de aandacht te vestigen op het voorkomen van woninginbraken en criminaliteit in de woonwijk. 'Gelegenheid maakt de dief’, dus criminaliteit ontstaat op het moment dat een gemotiveerde dader, een potentieel doelwit en de afwezigheid van bewaking samenkomen. Onder bewaking valt het surveilleren door agenten, aanwezigheid van camera’s en sociale controle. Naast de interventies van de overheid, gemeentes of steden kan je meer controle en beveiliging in een buurt creëren door meer focus te leggen op burgertoezicht. Dit kan door buurtbewoners te attenderen om lid te worden van een WhatsApp Buurtpreventie groep. Het doel van burgertoezicht is om potentiële daders af te schikken en zo onder andere woninginbraak te voorkomen. Een WhatsApp Buurtpreventie groep is een WhatsApp groep waar buren elkaar snel op de hoogte kunnen houden van alarmerende situaties, zoals een inbraak of een verdacht persoon in de buurt. Ommel heeft momenteel 5 WhatsApp Buurtpreventie groepen. Iedere inwoner van Ommel kan deelnemen mits voldaan wordt aan de spelregels. Binnenkort worden hier de 5 groepen voor Ommel gepubliceerd. Voor Ommel centrum kun je aanmelden bij: Coordinator Ommel centrum.

Meldingen

Blijf zaken waar u normaal gesproken de politie voor zou bellen 112 of 0900—8844 bellen. Na het bellen van de politie kunt u eventueel nog een WhatsApp bericht sturen als dat relevant is. Via een WhatsAppbericht kun je vreemde personen en/of voertuigen, deur aan deurverkopers, baldadigheid en vuurwerkoverlast melden. Meldingen van zaken die geen prioriteit hebben zoals: defecte straatverlichting, onderhoud groen, overlast hondenpoep, vernielde verkeersborden of straatmeubilair meldt u zelf bij uw gemeente.

DE SPELREGELS

 • WhatsApp is een burgerinitiatief
 • De politie komt alleen in actie via een 112 melding
 • Deelnemers moeten minimaal 18 jaar zijn
 • Deelnemers moeten binnen het verzorgingsgebied wonen
 • Laat met een WhatsApp bericht aan elkaar weten of 112 al gebeld is
 • Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke
 • Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels of wetten
 • Het versturen van foto’s van een verdachte mag alleen voor het verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk of van meerwaarde is. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden
 • Gebruik de WhatsApp groep alleen waarvoor hij bedoeld is en niet voor privéberichten
 • Ga zorgvuldig om met de persoonsgegevens van andere deelnemers i.v.m. de privacy. Wissel nooit ongevraagd telefoonnummers uit
 • Zorg dat het geen “koffie"groep wordt. Maak uitsluitend serieuze meldingen. Geen verjaardags- of nieuwjaarswensen e.d.!

Nieuws uit Ommel