Website voor de Ommelse gemeenschap

A+ A A-

A67 afgesloten op diverse data in november

In opdracht van Rijkswaterstaat voert aannemer Heijmans in november werkzaamheden uit op de A67, van knooppunt Leenderheide tot aansluiting 38 Helden. Middels deze mail informeren wij u over de locatie en aard van de werkzaamheden en de mogelijke verkeershinder als gevolg van deze werkzaamheden.

Locatie en aard werkzaamheden

Op de A67 worden asfaltwerkzaamheden uitgevoerd. Daarnaast worden er onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan viaduct Helenavaart. Om deze werkzaamheden te realiseren wordt A67 van knooppunt Leenderheide tot aansluiting 38 Helden gedurende een drietal nachten en een weekend afgesloten voor alle verkeer.

Afsluiting: A67, van knooppunt Leenderheide tot aansluiting 38 Helden

Drie nachten:

Maandag 20 november 21:00 tot dinsdag 21 november 05:00 uur

Dinsdag 21 november 21:00 tot woensdag 22 november 05:00 uur

Woensdag 22 november 21:00 tot donderdag 23 november 05:00 uur

Het weekend

Vrijdag 24 november 21:00 tot maandag 27 november 05:00 uur

Voor meer informatie kunt u altijd terecht op www.vananaarbeter.nl.

Op termijn naar 4 onderwijslocaties Asten

Op termijn naar vier onderwijslocaties voor kern Asten en behoud scholen Ommel en Heusden
 
De gemeente Asten heeft in overleg met de schoolbesturen Prodas en PlatOO  een nieuw Strategisch Huisvestingsplan opgesteld voor het primair onderwijs. Doel: Optimale huisvesting, spreiding van primair onderwijs in de kern Asten en keuze voor ouders.
Constatering: te veel schoollocaties nu en ook in de toekomst in verhouding tot het aantal kinderen. Lokalen staan leeg en diverse  scholen zijn verouderd en vragen onderhoud. 
Asten is hierin niet uniek, dit zien we op veel plaatsen in Nederland. 
 
Na grondig onderzoek bleek dat in Asten de behoefte is aan vier onderwijslocaties met moderne schoolvoorzieningen. Op deze locaties is een nieuw schoolgebouw nodig mét kinderopvang en buitenschoolse opvang. Basisschool Het Talent voldoet al aan deze behoefte.
 
Door terug te gaan naar vier locaties, blijft er keuze, is er een goede spreiding en kansen voor toekomstbestendig onderwijs in de  kern Asten. Drie scholen vallen onder het bestuur van Stichting Prodas en één school onder het bestuur van PlatOO. Heusden en Ommel blijven hun onderwijsvoorziening behouden. 
 
Het plan voeren we uit over vijf jaar. Eerst bouwen we nieuwe scholen bij het Varendonck en in de wijk Loverbosch. Daarna volgt renovatie van Voordeldonk. Gebruik van noodbouwvoorzieningen is niet de bedoeling. Wel bestaat de kans dat kinderen tijdelijk in een ander schoolgebouw les krijgen. Een planning volgt nog. 
 
Procedure:
- Plannen gaan voor goedkeuring naar de gemeenteraad, doel: afhandeling voor 30 januari 2018.
- Binnenkort informatiebijeenkomsten voor ouders  
- Schoolbesturen gaan in gesprek met teams en Medezeggenschapsraden over welk onderwijsconcept op welke locatie.   
 
https://www.asten.nl/nieuws/nieuwsbericht/archief/2017/10/artikel/op-termijn-naar-vier-onderwijslocaties-voor-kern-asten-en-behoud-scholen-ommel-en-heusden-811.html

Nieuwe rolstoel voor de kerk

Tijdens de drukke meimaand hebben we al enkele jaren gebruik mogen maken van een rolstoel van de paters, om evt. minder valide bezoekers te kunnen vervoeren. Deze moet helaas iedere keer weer terug. Nu heeft de kerk een eigen nieuwe rolstoel en kan die oude nu echt naar het museum.

Opbrengst Goede Doelenweek

Op 10 juni eindigde de Goede Doelen Week in Asten. De opbrengst is een flink stuk hoger uitgevallen dan in 2016. Het Motto: Asten doet & Asten geeft, is weer bijzonder goed van toepassing geweest. Met 25 collectanten hebben wij de klus voor Ommel geklaard.

De verdeling van de giften over de afzonderlijke fondsen is als volgt:

Het Longfonds € 3.261,23
Nederlandse Brandwondenstichting

€ 2.416,85

Diabetesfonds € 3.063,95
Nationale Epilepsiefonds

€ 2.404,81

Nationaal MS fonds

€ 2.639,24

Reumafonds

€ 3.445,79

Fonds Verstandelijk Gehandicapten

€ 2.442,79

Nierstichting

€ 3.247,01

Prinses Beatrix Spierfonds

€ 2.790,12

KWF Kankerbestrijding

€ 7.151,02

Rode Kruis € 2.754,20
Hartstichting € 4.928,03
Alzheimer Nederland € 4.464,20
Totaalopbrengst € 45.009,25

 

Nieuws uit Ommel