Website voor de Ommelse gemeenschap

A+ A A-

Nieuws

Processiepark Ommel

Wat gaat de tijd snel. Die tijd heeft ook voor de Projectgroep Herstel Processiepark niet stil gestaan. Er is het afgelopen jaar achter de schermen keihard gewerkt en veel belangrijk voorwerk verricht, al is dat voor de buitenwacht allemaal wat moeilijk in te schatten. In en rondom het park zien mensen nog niet veel gebeuren en dan komt natuurlijk de vraag opborrelen: gaat het nog door?

Lees meer...

Status N279 / A67

Zoals we in onze vorige nieuwsbrief al hebben aangegeven kunt u veel up-to-date project-informatie vinden op de websites - www.smartwayz.nl - en - www.mirtA67.nl - We zijn betrokken bij de ontwikkelingen en houden u zoveel mogelijk op de hoogte.

Status N279

Het doel van de deelopgave N279 Veghel-Asten is het verbeteren van de doorstroming en het verhogen van de verkeersveiligheid. Dat vergroot de leefbaarheid. De provincie Noord-Brabant, de gemeenten Meierijstad, Helmond, Laarbeek, Gemert-Bakel, Asten en Deurne, Waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat werken samen om van de N279 een toekomstbestendige, innovatieve provinciale weg te maken. Regionale bestuurders van betrokken gemeenten, waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat hebben eind juni 2017 een advies aan de provincie gegeven voor de toekomstbestendige aanpak van de provinciale weg N279 tussen Veghel en Asten. Het Provinciaal Inpassingplan (PIP) met het uitgewerkte plan en de achterliggende onderzoeken en rapporten is eind oktober 2018 door Gedeputeerde Staten voorgelegd aan Provinciale Staten zodat zij er een definitief besluit over kunnen nemen. De realisatie van de nieuwe weg moet in 2020 starten.

Lees meer...

Voedselbankverzamelpunt Ommel

Voedselbankverzamelpunt in de kerk van Ommel

De stichting “Voedselbank Deurne-Asten-Someren” heeft het gehele jaar door een inzamelingspunt achterin de kerk van Ommel. (Onder de tafels in de gele bak.) Alle houdbare voedselproducten die u over heeft, zijn van harte welkom om de minderbedeelden - mensen die vaak leven in stille armoede - te ondersteunen met etenswaren. Naast Deurne is er in Asten ook een uitdeelpunt. Laten wij vooral in deze decembermaand ons solidair tonen met de ander die het vaak met minder moet doen dan wijzelf.

Beste idee van Ommel

Het beste idee van dit jaar werd ingezonden door Jos van Dommelen. Zijn idee was het realiseren van een “Jeu de Boules baan” op het veldje naast de Kluis. Wij zijn reeds met de gemeente in overleg over de mogelijkheden hiertoe. Natuurlijk zijn wij altijd weer op zoek naar nieuwe ideeën. Heeft u nog een idee voor Ommel schroom niet het aan ons door te geven en u hoort tijdens de jaarvergadering welk idee als beste is beoordeeld.

Nieuws uit Ommel