Website voor de Ommelse gemeenschap

A+ A A-

De statuten zijn op 22 juli 1998 getekend, terwijl de Dorpsraad Ommel in 1997 is opgericht. Deze dorpsraad bestaat uit een bestuur dat maandelijks vergadert. De doelstelling is beschreven in de statuten en de samenwerking met de gemeente is sinds 2014 vastgelegd in een convenant. De Dorpsraad vervult een brugfunctie tussen (gemeente)bestuurders en inwoners met als doel de wederzijdse kennis en inzichten maximaal te betrekken bij het bepalen van het welzijn- en leefbaarheidsbeleid in Ommel. De Dorpsraad richt zich op het in stand houden en daar waar nodig bevorderen van het welzijn van de bevolking in de breedste zin van het woord. Activiteiten die het woon- en leefklimaat optimaliseren worden opgestart, c.q. gestimuleerd. De uiteindelijke praktische uitvoering behoort meestal niet tot de kerntaken.

Nieuws uit Ommel