Website voor de Ommelse gemeenschap

A+ A A-

Op termijn naar 4 onderwijslocaties Asten

Op termijn naar vier onderwijslocaties voor kern Asten en behoud scholen Ommel en Heusden
 
De gemeente Asten heeft in overleg met de schoolbesturen Prodas en PlatOO  een nieuw Strategisch Huisvestingsplan opgesteld voor het primair onderwijs. Doel: Optimale huisvesting, spreiding van primair onderwijs in de kern Asten en keuze voor ouders.
Constatering: te veel schoollocaties nu en ook in de toekomst in verhouding tot het aantal kinderen. Lokalen staan leeg en diverse  scholen zijn verouderd en vragen onderhoud. 
Asten is hierin niet uniek, dit zien we op veel plaatsen in Nederland. 
 
Na grondig onderzoek bleek dat in Asten de behoefte is aan vier onderwijslocaties met moderne schoolvoorzieningen. Op deze locaties is een nieuw schoolgebouw nodig mét kinderopvang en buitenschoolse opvang. Basisschool Het Talent voldoet al aan deze behoefte.
 
Door terug te gaan naar vier locaties, blijft er keuze, is er een goede spreiding en kansen voor toekomstbestendig onderwijs in de  kern Asten. Drie scholen vallen onder het bestuur van Stichting Prodas en één school onder het bestuur van PlatOO. Heusden en Ommel blijven hun onderwijsvoorziening behouden. 
 
Het plan voeren we uit over vijf jaar. Eerst bouwen we nieuwe scholen bij het Varendonck en in de wijk Loverbosch. Daarna volgt renovatie van Voordeldonk. Gebruik van noodbouwvoorzieningen is niet de bedoeling. Wel bestaat de kans dat kinderen tijdelijk in een ander schoolgebouw les krijgen. Een planning volgt nog. 
 
Procedure:
- Plannen gaan voor goedkeuring naar de gemeenteraad, doel: afhandeling voor 30 januari 2018.
- Binnenkort informatiebijeenkomsten voor ouders  
- Schoolbesturen gaan in gesprek met teams en Medezeggenschapsraden over welk onderwijsconcept op welke locatie.   
 
https://www.asten.nl/nieuws/nieuwsbericht/archief/2017/10/artikel/op-termijn-naar-vier-onderwijslocaties-voor-kern-asten-en-behoud-scholen-ommel-en-heusden-811.html

Nieuwe rolstoel voor de kerk

Tijdens de drukke meimaand hebben we al enkele jaren gebruik mogen maken van een rolstoel van de paters, om evt. minder valide bezoekers te kunnen vervoeren. Deze moet helaas iedere keer weer terug. Nu heeft de kerk een eigen nieuwe rolstoel en kan die oude nu echt naar het museum.

Opbrengst Goede Doelenweek

Op 10 juni eindigde de Goede Doelen Week in Asten. De opbrengst is een flink stuk hoger uitgevallen dan in 2016. Het Motto: Asten doet & Asten geeft, is weer bijzonder goed van toepassing geweest. Met 25 collectanten hebben wij de klus voor Ommel geklaard.

De verdeling van de giften over de afzonderlijke fondsen is als volgt:

Het Longfonds € 3.261,23
Nederlandse Brandwondenstichting

€ 2.416,85

Diabetesfonds € 3.063,95
Nationale Epilepsiefonds

€ 2.404,81

Nationaal MS fonds

€ 2.639,24

Reumafonds

€ 3.445,79

Fonds Verstandelijk Gehandicapten

€ 2.442,79

Nierstichting

€ 3.247,01

Prinses Beatrix Spierfonds

€ 2.790,12

KWF Kankerbestrijding

€ 7.151,02

Rode Kruis € 2.754,20
Hartstichting € 4.928,03
Alzheimer Nederland € 4.464,20
Totaalopbrengst € 45.009,25

 

Motordag 2 juli 2017

Eindelijk is het weer zover!

Op zondag 2 Juli organiseren we onze échte Ommelse motordag.

Deelname staat open voor motor- en trike liefhebbers die een binding met Ommel hebben.

Bijeenkomst om 9.00 uur op het Ommelse kerkplein. Na een mooie H. Mis, aanvang 9.30 uur, die in het teken staat van deze motordag, zullen onze motoren worden gezegend.We hopen op ieders komst, maar diegene die niet in staat is aan het voorgaande mee te doen kan zich vanzelfsprekend om 10.00 uur op het kerkplein bij de groep voegen.Onder de H. Mis wordt gezorgd voor bewaking van de motoren.Wil je mee, geef je dan op uiterlijk 25 juni via email.

Indien je niet meegaat, maar toch opgenomen wilt worden in ’t motorvrienden-bestand, dan graag een email sturen en vermeld dat je mailing wilt ontvangen waarmee je informatie krijgt over eventuele activiteiten.

Hopelijk tot 2 juli.
Motorclub Ommel

Nieuws uit Ommel