Website voor de Ommelse gemeenschap

A+ A A-

Op termijn naar vier onderwijslocaties voor kern Asten en behoud scholen Ommel en Heusden
 
De gemeente Asten heeft in overleg met de schoolbesturen Prodas en PlatOO  een nieuw Strategisch Huisvestingsplan opgesteld voor het primair onderwijs. Doel: Optimale huisvesting, spreiding van primair onderwijs in de kern Asten en keuze voor ouders.
Constatering: te veel schoollocaties nu en ook in de toekomst in verhouding tot het aantal kinderen. Lokalen staan leeg en diverse  scholen zijn verouderd en vragen onderhoud. 
Asten is hierin niet uniek, dit zien we op veel plaatsen in Nederland. 
 
Na grondig onderzoek bleek dat in Asten de behoefte is aan vier onderwijslocaties met moderne schoolvoorzieningen. Op deze locaties is een nieuw schoolgebouw nodig mét kinderopvang en buitenschoolse opvang. Basisschool Het Talent voldoet al aan deze behoefte.
 
Door terug te gaan naar vier locaties, blijft er keuze, is er een goede spreiding en kansen voor toekomstbestendig onderwijs in de  kern Asten. Drie scholen vallen onder het bestuur van Stichting Prodas en één school onder het bestuur van PlatOO. Heusden en Ommel blijven hun onderwijsvoorziening behouden. 
 
Het plan voeren we uit over vijf jaar. Eerst bouwen we nieuwe scholen bij het Varendonck en in de wijk Loverbosch. Daarna volgt renovatie van Voordeldonk. Gebruik van noodbouwvoorzieningen is niet de bedoeling. Wel bestaat de kans dat kinderen tijdelijk in een ander schoolgebouw les krijgen. Een planning volgt nog. 
 
Procedure:
- Plannen gaan voor goedkeuring naar de gemeenteraad, doel: afhandeling voor 30 januari 2018.
- Binnenkort informatiebijeenkomsten voor ouders  
- Schoolbesturen gaan in gesprek met teams en Medezeggenschapsraden over welk onderwijsconcept op welke locatie.   
 
https://www.asten.nl/nieuws/nieuwsbericht/archief/2017/10/artikel/op-termijn-naar-vier-onderwijslocaties-voor-kern-asten-en-behoud-scholen-ommel-en-heusden-811.html

Nieuws uit Ommel