Website voor de Ommelse gemeenschap

A+ A A-

Inmiddels staat het zevende sociaal café weer op stapel, en dit keer in het thema "Sociaal Digitaal"

Wanneer: Dinsdag 11 oktober 2016 van 19.30 – 21.00 uur 

Locatie: Gemeenschapshuis de Kluis in Ommel

Het sociaal café is bedoeld voor alle vrijwilligers en beroepskrachten in zorg en welzijn in Asten en Someren en voor bewoners die een initiatief willen starten of zijn gestart. Het is gezellig, informatief en dé manier om je netwerk te vergroten.

Voor deze keer hebben we weer voor een avond gekozen, immers niet iedereen is in de gelegenheid om in de middag deel te nemen. Wellicht weet u dit al, maar om verwarring te voorkomen: het sociaal café is niet hetzelfde initiatief als het sociaal netwerk Asten. Dit netwerk is een samenwerking van organisaties in het lokaal sociaal domein die hiervoor een convenant hebben ondertekend en viermaal per jaar een netwerkbijeenkomst organiseren in Asten.

Sterk sociaal netwerk

Het doel van een sociaal café is een sterk sociaal netwerk voor jong en oud. Tijdens het sociaal café kan men open met elkaar in gesprek en is er tevens de mogelijkheid om aan aanwezige vakdeskundigen vragen te stellen over diverse onderwerpen. Elke keer komt er een ander thema aan bod. Interessant om meer van een thema te weten maar het sociaal café is er ook vooral om te ontmoeten, elkaar te zien en contacten te leggen.

Sociaal Digitaal

In deze editie van het sociaal café willen we stilstaan bij digitale mogelijkheden die ingezet kunnen worden om mee te kunnen blijven doen. Tijdens de avond worden twee interviews gehouden. Het eerste interview vindt plaats met Elly Vroomen. Zij heeft de faceboekgroep ‘Elly en de minima’s’ opgezet en zal daar wat meer over vertellen.

Het tweede interview heeft als onderwerp de ‘GoLivePhone’ applicatie. Deze software maakt van een smart-telefoon een smart-compagnon. De app heeft diverse functies waaronder functies die ervoor zorgen dat u langer actief kunt blijven.

De zeepkist

De zeepkist is niet tot het thema sociaal digitaal beperkt. Wel kunnen wij ons voorstellen dat er nog veel meer mooie initiatieven zijn op het terrein Sociaal Digitaal. Heb of ken je zo’n initiatief dan deel dat zeker met ons allemaal op de zeepkist. Ook als u op deze avond binnen één minuut iets wil vertellen over een ander (burger)initiatief binnen wonen, zorg en welzijn mag u hiervoor natuurlijk op de zeepkist. Dat kan spontaan, maar liever ontvangt Irma Hurkens uw aanmelding als u hier gebruik van wilt maken (i.hurkens@oniswelzijn.nl).

Voorbereidingsgroep

Het initiatief Sociaal Café komt van o.a. betrokken inwoners, gemeenten, Onis, Lev en zorginstellingen. De voorbereidingsgroep is wisselend van samenstelling: er komen geïnteresseerden bij en er vallen mensen af. Mocht u mee willen doen in de organisatie, meld u dan tijdens de bijeenkomst aan bij één van de organisatoren.

Mocht u vooraf vragen hebben dan kunt u terecht bij Irma Hurkens van Onis Welzijn, (0493) 441 261.

Nieuws uit Ommel